Strefa klienta

Jak przebiega kontrola szczelności instalacji gazowej?

Zagrożenia związane z instalacjami gazowymi są powszechnie znane, dlatego regularne przeprowadzanie kontroli szczelności tychże instalacji jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa użytkowników. Kontrola szczelności instalacji gazowej jest wymagana przez prawo i musi być przeprowadzana co najmniej raz na trzy lata.

Przed przystąpieniem do kontroli szczelności instalacji gazowej warto upewnić się, że wszystkie urządzenia zasilane gazem są w dobrym stanie technicznym i spełniają normy bezpieczeństwa. Należy również sprawdzić, czy wszystkie elementy instalacji, takie jak rury, zawory czy złącza, są odpowiednio zamocowane i nie wykazują widocznych oznak zużycia lub korozji.

Pomiar ciśnienia gazu i badanie szczelności za pomocą detektorów gazu

Podstawą każdej kontroli szczelności instalacji gazowej jest pomiar ciśnienia gazu. Serwisant dokonuje tego za pomocą specjalistycznych przyrządów pomiarowych, takich jak manometry czy detektory gazu. Pomiar ciśnienia pozwala na wykrycie ewentualnych ubytków gazu, co jest pierwszym krokiem w lokalizacji nieszczelności. Kolejnym etapem kontroli jest dokładne sprawdzenie wszystkich elementów instalacji gazowej, takich jak przyłącza, rurociągi, zawory gazowe DUNGS, złączki czy armatura. Serwisant przeprowadza inspekcję wizualną, kontrolując stan techniczny każdego z tych elementów.

W przypadku gdy podczas pomiaru ciśnienia oraz inspekcji wizualnej stwierdzone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości, serwisant przystępuje do badania szczelności instalacji za pomocą specjalistycznych detektorów gazu. Urządzenia te są w stanie wykryć nawet minimalne ilości gazu wyciekającego z nieszczelnych miejsc.

Naprawa nieszczelności i powtórna kontrola

Jeśli w trakcie kontroli wykryte zostaną nieszczelności, serwisant przystępuje do ich uszczelniania. W zależności od rodzaju i wielkości nieszczelności może to obejmować wymianę uszkodzonych elementów instalacji, dokręcanie połączeń czy stosowanie specjalistycznych środków uszczelniających. Po przeprowadzeniu napraw, serwisant powtarza badanie szczelności, aby upewnić się, że instalacja jest już całkowicie szczelna. Po zakończeniu wszystkich czynności kontrolnych serwisant sporządza protokół kontroli szczelności instalacji gazowej.

Instagram