Strefa klienta

RODO

Szanowni Państwo,

W firmie Ga-Ma GAZ spółka z o.o., mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania:
– zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
– ograniczenia celu,
– minimalizacji danych,
– prawidłowości,
– ograniczenia przechowywania ,
– integralności i poufności.

Wykonując obowiązki administratora danych określone w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne osobom, których dane przetwarzamy w naszej spółce.

Wszelkie pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych możecie Państwo kierować na adres:

pisemnie : Ga-Ma GAZ spółka z o.o. 44-203 Rybnik ul. Żorska 206
lub elektronicznie: gamagaz@gamagaz.com.pl

Pozostajemy z wyrazami szacunku

Zarząd Ga-Ma GAZ spółka z o.o.

Instagram