Strefa klienta

Blog

Jak przebiega kontrola szczelności instalacji gazowej?

Zagrożenia związane z instalacjami gazowymi są powszechnie znane, dlatego regularne przeprowadzanie kontroli szczelności tychże instalacji jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa użytkowników. Kontrola szczelności instalacji gazowej jest wymagana przez prawo i musi być przeprowadzana co najmniej raz na trzy lata.  Przed przystąpieniem do kontroli szczelności instalacji gazowej warto upewnić się, że wszystkie urządzenia zasilane gazem są […]

Czytaj dalej

Za co odpowiada filtr gazu?

Instalacje gazowe wymagają odpowiednich elementów zabezpieczających, wśród których filtr gazu odgrywa kluczową rolę. Podstawową funkcją filtrów gazu jest ochrona urządzeń grzewczych oraz regulatorów ciśnienia przed zanieczyszczeniami obecnymi w dostarczanym gazie. Pomaga to zapobiec ewentualnym awariom oraz przedłuża żywotność sprzętu. W szczególności, filtr gazu chroni palnik przed zatkaniami wynikającymi z osadów stałych i ciekłych zawartych w […]

Czytaj dalej

Czym są automaty palnikowe i w jakim celu się je stosuje?

Automaty palnikowe kontrolują i regulują pracę palnika oraz czuwają nad procesem zapłonu, nadzoru pracy i wyłączenia palnika. Działanie palników powinno odbywać się w określonej sekwencji zdarzeń, a automat palnikowy załącza palnik poszczególne podzespoły zgodnie z zadanymi ustawieniami.

Czytaj dalej