Strefa klienta

Projektowanie systemów grzewczych

Faza projektowa to bardzo ważny etap wykonywania instalacji. Projektowanie systemów grzewczych opracowuje się w celu optymalnego dopasowania poszczególnych podzespołów oraz wdrożenia rozwiązań, które zapewnią długą i bezawaryjną pracę. Na etapie projektowania zapadają kluczowe decyzje, które mają wpływ na eksploatację. Nasze projekty powstają w ścisłej współpracy z inwestorem i poprzedzane są rzetelnym audytem, który dostarcza wszystkich potrzebnych informacji o specyfice budynku i zapotrzebowaniu na ciepło. Projektujemy systemy grzewcze zarówno dla małych budynków, jak i wielkopowierzchniowych budowli z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów. Obsługujemy również budynki przemysłowe, usługowe i obiekty użyteczności publicznej.

Kiedy potrzebny jest projekt systemu grzewczego?

Obecnie w każdym projekcie budowlanym znajduje się projekt wszystkich instalacji, aczkolwiek w wielu przypadkach okazuje się on niewystarczający. Profesjonalny projekt systemu grzewczego zawiera bardzo szczegółowe informacje o zastosowanych rozwiązaniach technicznych. Dzięki dobrze wykonanemu projektowi można uniknąć wielu problemów związanych z eksploatacją systemu, a czas potrzebny na prace wykonawcze skróci się do minimum.

Każdy projekt wykonujemy indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich kluczowych parametrów budynku i wymogów opisanych w Warunkach Technicznych. Przeliczamy zapotrzebowania na ciepło, dobieramy parametry urządzenia grzewczego i rozplanowujemy system w całym budynku. Ponadto projektujemy rozwiązania z zakresu automatyki, która usprawnia zarządzanie systemem grzewczym w obiekcie. Jesteśmy przedstawicielem technicznym i handlowym wiodących producentów w branży, takich jak Dungs, G.BEE, Econex i Esa Pyuronics. Korzystamy z najlepszych podzespołów dostępnych na rynku i projektujemy instalacje, które działają niezawodnie.

Co zawiera projekt systemu grzewczego?

W przypadku systemów grzewczych nie ma uniwersalnego wzorca, który można by zastosować do każdego zlecenia. Ponieważ każdy obiekt przemysłowy ma inną specyfikę, to każdy projekt wykonujemy od podstaw. Profesjonalny projekt systemu grzewczego zawiera między innymi:

  • opis rozwiązań technicznych z uwzględnieniem obciążeń termicznych

  • szczegółowy rysunek źródeł ciepła

  • rzuty kondygnacji z naniesionymi elementami systemu grzewczego

  • oznaczenia mocy cieplnej

  • średnice przewodów i wielkości palników przemysłowych

  • lokalizację zaworów odcinających, odwodnień i odpowietrzeń

  • specyfikację techniczną sprzętów i materiałów

Oprócz tego uwzględniamy elementy automatycznej regulacji. Poszczególne komponenty dobieramy zgodnie z zaleceniami producentów.

Projekty systemów grzewczych wykonujemy indywidualnie dla każdego budynku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących norm. Bierzemy pod uwagę zapotrzebowanie na ciepło i konstrukcję pieca przemysłowegooraz dokonujemy obliczeń, dzięki czemu możemy dobrać najlepsze rozwiązania w konkretnym przypadku. Profesjonalny projekt systemu grzewczego pozwala uniknąć niedoszacowania mocy urządzeń grzewczych, co może być przyczyną nieekonomicznego zużycia energii.

Instagram