Strefa klienta

O firmie

O nasPowołanie firmy Ga-Ma GAZ zostało poprzedzone obserwacją rynku paliw pierwotnych po roku 1990.
Tendencje w tym zakresie zarówno w Polsce jak i w rozwiniętych krajach świata wskazują na stałe i systematyczne zmniejszanie się udziału paliw stałych na rzecz płynnych i gazowych jak również na wzrost wykorzystania różnego rodzaju źródeł energii odnawialnych.

Powyższe skłoniło założycieli firmy do zajęcia się technologiami wykorzystania gazów palnych zarówno w przemyśle jak i gospodarce komunalnej (technika grzewcza). Przyjęto założenie wykorzystania najnowszych osiągnięć technicznych w tym zakresie. Ochrona środowiska, bezpieczeństwo oraz optymalizacja zużycia energii stanowiły motto działalności firmy.

Do współpracy, na zasadach wyłącznej reprezentacji na rynek krajowy, pozyskano wiodącego producenta armatury gazowej w Europie, jakim niewątpliwie jest niemiecki producent firma DUNGS GmbH.

Ponadto, w miarę rozszerzenia zakresu działania firmy o technologię opalania pieców przemysłowych, do grona producentów dołączyły dwie włoskie firmy: ECONEX s.r.l oraz ESA-PYRONICS s.r.l..

Podstawowa oferta towarowa zawiera:

 • Całość aparatury regulacyjnej, zabezpieczającej i sterującej palniki gazowe wentylatorowe,
 • Palniki przemysłowe różnej mocy i przeznaczenia wraz z kompletem armatury do gazu, powietrza i spalin,
 • Nowoczesne palniki przemysłowe z wewnętrzną rekuperacją – palniki kanałowe
 • Osprzęt do gazów palnych w tym biogazu, gazów technicznych itp., takich jak zawory kulowe, filtry, manometry niskiego i średniego ciśnienia, węże i kompensatory do gazu, powietrza itp.
 • Szeroki zakres czujników ciśnienia w tym do klimatyzacji, wentylacji, zabezpieczenia instalacji gazów palnych, powietrza i spalin,
 • Armaturę do stacji gazowych średniego i wysokiego ciśnienia producentów niemieckich i włoskich,
 • Turbinowe gazomierze do celów nie-rozliczeniowych.

Podstawowa oferta usługowa obejmuje wykonanie:

 • Ścieżek regulacyjno-zabezpieczających dla biogazu i gazu wysypiskowego,
 • Stacji redukcyjnych średniego ciśnienia „na gotowo”,
 • Specjalistycznych stacji mieszania gazów technicznych,
 • Projektów w odniesieniu do pieców przemysłowych wraz z profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru armatury w przypadku samodzielnej realizacji inwestycji przez klienta,
 • Czynności serwisowych i regeneracyjnych urządzeń

Przyjęcie Polski w poczet członków Unii Europejskiej spowodowało między innymi przyspieszoną modernizację polskiego przemysłu w celu dostosowania się do wymogów nowych przepisów, a nade wszystko do stawienia czoła zwiększonej konkurencji. Dodatkowym bodźcem są stale rosnące koszty energii oraz wymogi związane z ochroną środowiska. Pomimo faktu, iż Ga-Ma GAZ s.c. posiadała kompletną ofertę nowoczesnych technologii gazowych dla przemysłu, a częściowo także dla segmentu grzewczego, nie była w stanie sprostać nowym wyzwaniom. W tej sytuacji mając na uwadze zamiar zwiększenia możliwości rozwoju oraz wzrost wiarygodności wobec partnerów biznesowych, dotychczasowi Wspólnicy wraz z częścią pracowników spółki cywilnej powołali z dniem 01. kwietnia 2007 roku spółkę prawa handlowego pod nazwą Ga-Ma GAZ Sp. z o.o.

W efekcie powyższych działań nastąpił podział zakresu działalności pomiędzy dwie firmy:
Ga-Ma GAZ spółka cywilna – świadczy usługi serwisowe, montażowe, projektowe itp.
Ga-Ma GAZ Sp. z o.o. – prowadzi import armatury, kompletację i sprzedaż na rynku wewnętrznym oraz na eksport.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż 01 marca 2017 roku upłyneło 19 lat od dnia powstania firmy Ga-Ma GAZ . Tą drogą, Właściciele oraz Pracownicy, serdecznie dziękują wszystkim klientom za dotychczasową współpracę. Zapewniamy, iż naszym naczelnym zadaniem była, jest i będzie dbałość o najwyższą jakość prowadzonej działalności, ku zadowoleniu każdego klienta. Zapewniamy także, iż jako wyłączny przedstawiciel techniczny i handlowy firm DUNGS, ECONEX i ESA-PYRONICS dokładamy wszelkich starań, aby na rynek polski wprowadzać urządzenia o najwyższym poziomie technicznym oraz by otrzymane warunki handlowe (w tym ceny) były możliwie najbardziej korzystne.

 

Instagram