Strefa klienta

Palnik wentylatorowy

W urządzeniach wyposażonych w palnik wentylatorowy powietrze jest tłoczone i zasysane przy użyciu wentylatora, a ilość dostarczanego powietrza reguluje klapa zamontowana między wentylatorem a systemem mieszającym. Palniki wentylatorowe dzielą się na jedno i dwustopniowe. W palnikach jednostopniowych wydajność ulega zmianom na skutek włączania i wyłączania a w palnikach dwustopniowych poziom mocy jest regulowany – w pierwszym stopniu wykorzystywana jest moc mniejsza a w drugim moc właściwa, co wpływa na bardziej ekonomiczną pracę. Nowoczesne palniki wyposażone są w zapłon elektroniczny, a nad właściwą pracą palnika czuwa system kontroli, którego elementem jest automat palnikowy Dungs lub automat palnikowy ESA Pyronics. Wybór konkretnego automatu palnikowego uzależniony jest od wymagań palnika wentylatorowego. W palnikach wentylatorowych ciśnienie powietrza i gazu jest regulowane w taki sposób, aby uzyskać możliwe niską emisję tlenków azotu i węgla do atmosfery.

Zalety palników wentylatorowych

Palniki wentylatorowe dostosowane są do gazu ziemnego i płynnego. Szeroki zakres mocy pozwala na dobór odpowiedniego palnika do każdego urządzenia. Dzięki wysokiej jakości wykonania z najlepszych gatunków stali nasze palniki cechują się bezawaryjną i długotrwałą pracą. Palniki ze wstępnym zmieszaniem pozwalają na mieszanie gazu i powietrza w stałych proporcjach, dzięki czemu proces spalania jest bardziej oszczędny.

Praca wentylatora odbywa się w sposób automatyczny i regulowana jest zgodnie z zadanymi przez użytkownika ustawieniami. Im większy zakres modulacji ma palnik, tym bardziej oszczędna jest praca kotła. Palniki wentylatorowe są nieco droższe od palników bez wentylatora, ale gwarantują bardziej efektywną pracę, a to oznacza niższe koszty eksploatacji. Poniesiony wydatek szybko się zwraca w postaci niższych rachunków za energię.

Palniki wentylatorowe to najbardziej uniwersalne i oszczędne palniki do urządzeń gazowych. W odróżnieniu od palników inżektorowych, które zasysają powietrze niezbędne do spalania z wykorzystaniem różnicy ciśnień, palniki wentylatorowe z automatycznym dostarczaniem powietrza mogą pracować wydajniej. Palniki wentylatorowe doprowadzają powietrze do komory spalania i tworzą mieszankę gazu z powietrzem o wymaganych parametrach, dzięki czemu możliwe jest spalanie z minimalną emisją szkodliwych substancji. Palniki wentylatorowe wyposażone są w czujnik ciśnienia powietrza, który powoduje odcięcie dopływu gazu w momencie wykrycia zmniejszonego ciśnienia. Wówczas automat palnikowy awaryjnie wyłącza palnik.

Palnik jednostopniowy, dwustopniowy czy modulowany?

Dzięki modulacji możliwe jest precyzyjne ustawienie pracy palnika, a to oznacza, że zużywa się dokładnie tyle energii, ile w danym momencie jest potrzebne. Istotą modulacji jest dynamiczne sterowanie w trakcie pracy, co pozwala na dopasowanie parametrów procesu spalania do aktualnego zapotrzebowania. Tradycyjne palniki dwustopniowe uruchamiają się z mocą minimalną i maksymalną, a to oznacza, że moc pośrednia nie jest wykorzystywana. Palniki jednostopniowe włączają się i wyłączają, gdy temperatura osiągnie wartości progowe. Kluczowe jest właściwe ustawienie progów załączania i wyłączania, co pozwala na osiągnięcie średnich temperatur na poziomie zbliżonym do wartości zadanych.

Instagram