Strefa klienta

Wykonanie stacji gazowych

Stacje gazowe to zespół urządzeń wchodzących w skład sieci gazowej. Stacje redukują i regulują ciśnienie gazu, uzdatniają gaz oraz rozdzielają paliwo gazowe. Wykonanie stacji gazowej można zlecić naszej firmie – zajmujemy się kompleksowym wykonywaniem stacji i węzłów redukcyjnych gazu średniego ciśnienia dla dowolnych przepływów. Wykonujemy również stacje mieszania gazów technicznych. Wykorzystujemy armaturę dostępną w naszej ofercie, która pochodzi z dystrybucji znanych i cenionych w branży producentów, takich jak Dungs, Esa-pyronics, Econex, Fives Itas. Są to marki, których jesteśmy przedstawicielami handlowymi i technicznymi. Oferujemy także serwis urządzeń gazowych Dungs – mamy wszystkie atesty i certyfikaty uprawniające do dokonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Stacje gazowe dzielą się na:

 • redukcyjne
 • pomiarowe
 • rozdzielcze

A ze względu na rodzaj ciśnienia wlotowego gazu wyróżniamy stacje:

 • I stopnia – ciśnienie wysokie
 • II stopnia – ciśnienie podwyższone lub średnie

Projektujemy i wykonujemy stacje zgodnie z normą ZN-G-4120:2004System dostawy gazu. Stacje gazowe. Wymagania ogólne i ZN-G-4121:2004System dostawy gazu. Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji. Wymagania.

Stacje gazowe redukcyjne

Stacje gazowe mogą pełnić różne funkcje, a stacje gazowe redukcyjne przeznaczone są do redukcji ciśnienia gazu i mają zabezpieczenia przed wzrostem i spadkiem ciśnienia. Wykonujemy także stacje redukcyjno-pomiarowe, które oprócz redukcji ciśnienia przeznaczone są także do pomiarów objętości, masy i energii gazu. Stacje redukcyjne mogą być wykonywane bezpośrednio na przyłączu – wówczas wejściem jest przyłącze o określonych parametrach. Ze względu na stopień redukcji wyróżniamy stacje:

I° – stacje wysokiego ciśnienia, które zasilają stacje gazowe średniego ciśnienia

II° – stacje średniego ciśnienia służące do zasilania stacji gazowych niskiego ciśnienia

Wymagania dla stacji gazowych średniego ciśnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami strumień objętości gazu musi odpowiadać maksymalnej przepustowości zamontowanego gazomierza przy minimalnym ciśnieniu wlotowym, a parametr ciśnienia musi zostać określony w warunkach technicznych. Punkt gazowy należy ulokować w takim miejscu, aby był od niego swobodny dostęp, a odległości od istniejących budynków nie mogą być mniejsze, niż wynosi strefa zagrożenia wybuchem. Punkt gazowy może zostać umieszczony przy ścianie pod warunkiem, że wykonana została z materiałów niepalnych.

Przy wykonywaniu stacji gazowychprojektujemy oświetlenie i ogrodzenie, które są wymagane na mocy obowiązujących przepisów. W razie konieczności montujemy także bariery ochronne. Obudowy punktów gazowych wykonujemy z elementów nośnych z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej i zabezpieczonej powłoką chroniącą przed korozją. Punkt gazowy musi być umieszczony w miejscu dobrze wentylowanym i zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Zawsze umieszczamy wszystkie niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne. Punkt gazowy średniego ciśnienia składa się z:

 • kurka gazowego
 • filtra gazu
 • gazomierza miechowego na odcinku niskiego ciśnienia i gazomierza rotorowego na odcinku średniego ciśnienia
 • reduktora ciśnienia gazu
 • punktu pomiaru gazu
 • zaworu zwrotnego i odcinającego

Stacje gazowe wykonujemy na podstawie szczegółowo opracowanej dokumentacji projektowej.

Instagram