Strefa klienta

Palniki rekuperacyjne

Strata energii jest jednym z głównych problemów w piecach przemysłowych, a rozwiązaniem są palniki rekuperacyjne, które mogą odzyskiwać ciepło odpadowe. Jest to szczególnie ważne w procesach wysokotemperaturowych, gdzie straty ciepła są największe. Rekuperator pobiera ciepło z gazów odlotowych i wykorzystuje je do ogrzewania zasysanego powietrza spalania. Szacuje się, że dzięki palnikom rekuperacyjnym możliwe jest uzyskanie oszczędności na poziomie 30% w porównaniu do systemów spalania powietrza zimnego.

Palniki rekuperacyjne sprawdzają się wszędzie tam, gdzie kluczowa jest sprawność energetyczna. Palniki rekuperacyjne to palniki przemysłowe, a więc muszą charakteryzować się wysoką jakością wykonania, wydajnością i bezawaryjnością. Palniki rekuperacyjne skutecznie redukują ilość zużywanego paliwa, co pozostaje nie bez wpływu na koszty produkcji. W naszym asortymencie dostępne są palniki o różnym zakresie mocy, dostosowane do różnych modeli pieców przemysłowych. Palniki rekuperacyjne zaadaptowane są do pracy w systemach nisko i wysokotemperaturowych.

Palniki rekuperacyjne w wyniku procesów odzysku ciepła obniżają temperaturę spalin, a więc nie ma konieczności wymiany ani modernizacji systemów oddymiania. Możliwe jest zastosowanie rurociągów o mniejszych średnicach oraz materiałów izolacyjnych o niższych parametrach, co znacznie obniża koszty inwestycji i modernizacji.

Palniki rekuperacyjne z rurą promieniującą

Palnik rekuperacyjny połączony z rurą promieniującą metalową lub stalową stosowany jest w przypadku konieczności oddzielenia spalin od produktu. Powietrze wprowadzone do palnika zostaje podgrzane przez spaliny na wysokości rekuperatora, co pozwala na osiągnięcie wysokiej sprawności urządzeń gazowych. Wewnętrzna recyrkulacja spalin w rurze promieniującej to gwarancja niższej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto system ten zapewnia równomierny rozkład ciepła i efektywny strumień cieplny. Palniki rekuperacyjne z rurą promieniującą dostosowane są do użytku w instalacjach opalania bezpośredniego i pośredniego. W porównaniu do konwencjonalnych palników rekuperacyjnych palniki z rurą promieniującą pozwalają obniżyć emisję dwutlenku węgla o połowę.

Palniki regeneracyjne

Palniki regeneracyjne zaprojektowane są w taki sposób, aby zapewnić maksymalnie równomierny rozkład ciepła w komorze spalania. Wokół dyszy paliwowej zainstalowane są regeneratory, które zasysają spaliny i dostarczają powietrze. Palniki regeneracyjne mogą składać się z dwóch palników i rury radiacyjnej – wówczas tryb pracy spalania i zasysania jest naprzemienny. Krótki czas przełączania gwarantuje stałą temperaturę rury radiacyjnej na całej długości, a więc płaski rozkład temperatur zostaje zachowany.

Zastosowanie palników rekuperacyjnych

Palniki rekuperacyjne charakteryzują się dość szerokim zastosowaniem. Montowane są w piecach wsadowych wykorzystywanych w przemyśle metalurgicznym do przeróbki metali żelaznych i nieżelaznych w procesach podgrzewania, hartowania i nawęglania. Stosowane są także w piecach przelotowych oraz w innych urządzeniach przemysłowych. Zjawisko rekuperacji pozwala na znaczące zmniejszenie zużycia energii, dzięki czemu koszty produkcji stają się niższe, nawet w przypadku procesów wysokotemperaturowych, gdzie oszczędności są największe.

Instagram