Strefa klienta

Jak często należy zlecać kontrole szczelności instalacji gazowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kontrolę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzać co najmniej raz na 2 lata. Jest to minimalna częstotliwość, która gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania instalacji, takich jak np. wyczuwalny zapach gazu czy problemy z palnikiem, kontrolę należy przeprowadzić niezwłocznie.

Kontrola szczelności instalacji gazowej ma na celu wykrycie ewentualnych wycieków gazu, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak zatrucie tlenkiem węgla, wybuch czy pożar. Regularne sprawdzanie stanu technicznego instalacji pozwala na wczesne wykrycie problemów oraz ich szybką naprawę. Kontrolę szczelności instalacji gazowej może przeprowadzić jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje.

Procedura kontroli szczelności instalacji gazowej

Podczas kontroli szczelności instalacji gazowej rzeczoznawca lub specjalista dokonuje oceny stanu technicznego instalacji oraz urządzeń gazowych. Kontrola obejmuje między innymi sprawdzenie szczelności rurociągów, armatury, przyłącza, palników kanałowych oraz urządzeń odbiorczych. Dodatkowo specjalista sprawdza, czy instalacja spełnia wymogi techniczne oraz czy jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości kontrolujący wskazuje konieczne do przeprowadzenia naprawy oraz termin ich wykonania.

Zaniedbanie regularnych kontroli szczelności instalacji gazowej może prowadzić do poważnych konsekwencji. W przypadku wystąpienia wycieku gazu istnieje ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu lub pożaru. Warto więc pamiętać o regularnym zlecaniu kontroli szczelności instalacji gazowej, aby zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo oraz uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.

Instagram